Companiile trebuie să depună anual la ONRC o informare privind acționarii

Companiile vor trebui să depună anual o informare privind beneficiarul real al persoanei juridice, adică acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiuni, dar și la înmatriculare sau ori de câte ori intervine o modificare, a anunțat Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), informează Mediafax. Nedepunerea de către reprezentantul legal a declarației privind datele de identificare ale beneficiarului real, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se realizează de organele cu atribuții de control ale Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală și ale unităților sale teritoriale și de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălări Banilor, prin agenți constatatori proprii.

Dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancțiunii contravenționale reprezentantul persoanei juridice nu a depus declarația privind datele de identificare a beneficiarului real, la cererea ONRC, tribunalul sau, după caz, tribunalul specializat va putea pronunța dizolvarea societății.

În cazul societăților înregistrate până la 21 iulie 2019, data intrării în vigoare a legii, termenul de depunere este de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, respectiv până la data de 21 iulie 2020.

Declarația privind datele de identificare a beneficiarilor reali se depune, prin grija reprezentantului legal, la oficiul registrului comerțului unde este înmatriculată societatea spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali, ținut de ONRC.

În anul 2020, persoanele juridice înmatriculate până la data întrării în vigoare a legii, supuse obligației de depunere a declarației privind beneficiarul real, vor depune o singură declarație, după aprobarea situațiilor financiare anuale.

Cererile de înregistrare având ca obiect depunerea declarațiilor menționate pot fi depuse la ghișeu, online sau prin corespondență, cu confirmare de primire. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

În cazul cererilor depuse online sau prin corespondență, se vor anexa declarațiile privind beneficiarii reali, în formă autentică.

Sursa: http://www.ceccarbusinessmagazine.ro/companiile-trebuie-sa-depuna-anual-la-onrc-o-informare-privind-actionarii-s7333/ 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.