Tot ce trebuie sa stii despre IMM Invest !

Incepand, de astazi,28.04.2020, s-a redeschis programul guvernamental IMM Invest, administrat de FNGCIMM, care ajută microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii, din Romania care vor să obțină împrumuturi bancare cu dobândă subvenționată o perioadă și garanții de stat.

 

Avantajele Programului

 1. Garanția statului roman, prin intermediul FNGCIMM, în proporție de 80% sau 90% din valoarea creditelor acordate pentru finanțarea:
 • Activității curente , pentru o perioadă de maximum 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 36 de luni în cazul creditelor de tip revolving;
 • Investițiilor (non-revolving), pentru o perioadă de maximum 72 de luni, inclusiv perioada de grație.
 1. Costuri avantajoase (tip all in), calculate ca Robor 3M plus marja maximală de 2.0% pentru creditele de investiții și de 2.5% pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru.
 2. Subvenționarea integrală a dobânzilor de catre statul român, până la data de 31 decembrie 2020, cu posibilitatea de prelungire în cazul în care creșterea economică pentru anul 2021 va fi mai mică decât cea a anului 2020.
 3. Acoperirea integrală a comisioanele de garantare de către statul român, până la data de 31 decembrie 2020.

 

Ce presupune documentatia de credit ?

Criteriile de eligibilitate

Informatiile legate de documentatia de credit necesara creditului de investii sau pentru capital de lucru, vor fi oferite de catre institutia financiara la care se solicita creditul. Fiecare banca are propriile proceduri si reglementari interne in ceea ce priveste tipologia creditelor, dintre care putem enumera cateva din criteriile bancilor pentru acordarea de credite:

 • sa  nu se afle în dificultate, litigiu, în calitate de parat, cu MFP și/sau Banca parteneră ;
 • nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările de tip leasing în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019;
 • nu se află în interdicție de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019;
 • împotriva companiei nu s-a deschis procedura insolvenței, în temeiul legilor aplicabile;
 • sunt eligibile conform reglementarilor interne ale băncii;
 • nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare; în cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat în cadrul programului;
 • depun un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a OUG 42/2020, până la 31 decembrie 2020; întreprinderea poate organiza programul de lucru al salariaților în funcție de evoluția activității curente a acesteia;
 • creditele nu vor fi utilizate pentru refinanțarea altor credite în derulare ale beneficiarului și nici pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutoare de stat/fonduri europene;
 • sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 lit. a) și art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare;
 • nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
 • nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile.

 

Cine nu poate beneficia de ajutorul de stat? 

Societatile care  activeaza in urmatoarele sectoare/ domenii, nu pot beneficia de ajutorul de la stat: activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de investigare şi protecţie

De asemenea, formele de organizare a activitatilor specifice profesiilor liberale, cum ar fi cabinetele medicale, cabinetele individuale sau asociate de avocati, contabili autorizati, experti contabili, practicieni in insolventa etc. nu sunt eligibile in cadrul Programului IMM INVEST ROMANIA, intrucat nu se incadreaza in categoria IMM-urilor. Constituie exceptie, cazul in care profesiile liberale se constitue intr-una din formele de organizare care se circumscriu legislatiei IMM. Spre exemplu, potrivit art. 15 din OG 124/1998 privind organizarea si fuctionarea cabinetelor medicale, exista unităţi medicosanitare cu personalitate juridică, care se înfiinţează potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990.

 

Cum îți ajută acest program compania

Sprijinul constă în obținerea de credite, cu garanția statului român, în proporție de:

Microîntreprinderi și întreprinderi mici

 • maximum 90% din valoarea facilității pentru credite pentru capital de lucru. Valoarea maximă acordată pentru capital de lucru este de maximum 500.000 lei în cazul clienților microîntreprinderi, respectiv maxim 1 milion lei în cazul întreprinderilor mici.

IMM-uri

 • maximum 80% din valoarea facilității, pentru credite de capital de lucru și pentru investiții. Valoarea maxima a creditelor pentru capital de lucru nu poate depăși suma de 5 milioane lei, iar a celor pentru investiții nu poate depăși suma de 10 milioane lei.

Pașii pe care trebuie să îi urmezi:

 • Aplici pe site-ul imminvest.roși o bancă parteneră în acest program;
 • Completezi online toate datele de identificare, semnezi și anexezi declarația IMM în format .pdf
 • Dacă totul este în regulă, primești automat un număr de înregistrare și un mesaj de confirmare;
 • Dupa ce sunt verificate toate datele, FNGCIMM va emite acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului și notifică banca;
 • banca aprobă sau respinge documentația și o retrimite spre analiză către FNGCIMM;
 • După răspunsul final primit de la FNGCIMM, privind acordarea sau respingerea garanței, îți vom transmite decizia finală.

 

Bine de știut:

 • Inregistrarea online se poate efectua o singura data in cadrul aplicatiei, programul electronic de inregistrare online nepermitand inscrierea de doua ori a aceluiasi potential beneficiar solicitant. Pentru motive temeinic justificate, beneficiarul poate solicita FNGCIMM modificarea înregistării online efectuate la adresa de e-mail imminvest@fngcimm.ro.
 • Bugetul schemei de ajutor de stat este de 781 milioane lei, echivalent în lei al sumei de aproximativ 161 milioane euro, aferent ajutorului de stat sub forma de grant, iar plafonul maxim de garantare aferent ajutorului de stat sub forma de garanţii pentru împrumuturi este de 15 miliarde lei, echivalent în lei al sumei de aproximativ 3,1 miliarde euro.
 • Pe platforma IMM Invest, se pot inscrie beneficiari in limita termenului final de inscriere, care este 31.12.2020. Inscrierea online se desfasoara in sesiune continua, pana la epuizarea plafonului de 15 miliarde lei, alocat programului.

Surse:

https://www.imminvest.ro/Intrebari-frecvente-IMM-Invest.pdf

https://www.brd.ro/imm-invest

Adrese de email ale unităților fiscale dedicate comunicării inter-instituționale conform Ordonanței de urgență nr. 38/2020

Ordonanta de urgență nr. 38/2020, prevede ca autoritățile administrației publice in timpul perioadei de urgenta si dupa aceasta perioada, sunt obligate sa ia măsurile necesare pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

Prin urmare, pe site-ul ANAF, au fost date publicitatii adresele de email apartinand fiecarei administratii fiscale, pentru a relationa online cu persoanele fzice sau juridice, fara a necesita deplasari inutile ale cetatenilor  catre administratiile fiscale.

Adresele de email, de care mentionam, le puteti gasi atasate si pe aceasta pagina, pentru a le consulta in caz de nevoie.

 

Sursa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/email_institutional.pdf

Cadru legislativ privind arhivarea si eliminarea documentelor financiar-contabile

Documentele justificative, a listarilor contabile si a celorlalte documente, se pastreaza conform legii la domiciliul fiscal, la sediul social sau la sediile secundare, pe hartie sau pe suport electronic.

“(C)Pastrarea si arhivarea registrelor da contabilitate si a celorlalte documente financiar-contabile

 1. Entitatile au obligatia pastrarii in arhiva lor a registrelor de contabilitate, a celorlalte documente contabile, precum si a documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate a operatiunilor economico-financiare.

In cazul pastrarii pe suport electronic a documentelor financiar-contabile, inclusiv a celor care au fost convertite din format hartie in format electronic, nu este obligatorie aplicarea prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica, republicata.
In cazul in care evidenta contabila este tinuta cu ajutorul programelor informatice, documentele financiar-contabile se pot pastra pe suporturi tehnice, pe durata termenelor prevazute de legislatia in vigoare, cu conditia sa poata fi listate in orice moment, in functie de necesitatile entitatii sau la cererea organelor de control.

 

Cu ocazia controalelor efectuate de organele abilitate, entitatile trebuie sa prezinte, la cererea acestora, documentele solicitate.

Termenul de pastrare a statelor de salarii este de 50 de ani, iar termenul de pastrare a registrelor si a celorlalte documente financiar-contabile este de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite.

Se pastreaza pentru 5 ani urmatoarele:

 1. Nota de receptie si constatare de diferente 14-3-1A
  2. Bon de predare, transfer, restituire 14-3-3A
  3. Bon de consum 14-3-4A
  4. Bon de consum (colectiv) 14-3-4/aA
  5. Lista zilnica de alimente 14-3-4/dA
  6. Dispozitie de livrare 14-3-5A
  7. Fisa de magazie 14-3-8
  8. Lista de inventariere 14-3-12
  9. Lista de inventariere 14-3-12/b
  10.Lista de inventariere (pentru gestiuni global-valorice) 14-3-12/a
  11. Chitanta 14-4-1
  12. Chitanta pentru operatiuni in valuta 14-4-1/a
  13. Dispozitie de plata/incasare catre casierie 14-4-4
  14. Borderou de achizitie 14-4-13
  15.Borderou de achizitie (de la producatori individuali) 14-4-13/b
  16. Decont pentru operatiuni in participatie 14-4-14
  17. Ordin de deplasare (delegatie) 14-5-4
  18. Ordin de deplasare (delegatie) in strainatate (transporturi internationale) 14-5-4/a
  19. Decont de cheltuieli (pentru deplasari externe) 14-5-5
  20. Decont de cheltuieli valutare (transporturi internationale) 14-5-5/a
  21. Nota de debitare-creditare 14-6-1A
  22. Fisa de cont pentru operatiuni diverse 14-6-22
  23. Fisa de cont pentru operatiuni diverse (in valuta si in lei) 14-6-22/a
  24. Decizie de imputare 14-8-2
  25. Angajament de plata 14-8-2/a

 

Arhivarea documentelor financiar-contabile in format hartie se face in conformitate cu prevederile legale si cu respectarea urmatoarelor reguli generale:
-documentele se grupeaza in dosare, numerotate si snuruite;
– gruparea documentelor in dosare se face cronologic si sistematic, in cadrul fiecarui exercitiu financiar la care se refera acestea. Dosarele astfel arhivate se pastreaza in spatii amenajate in acest scop, asigurate impotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor.

Evidenta documentelor in arhiva se tine cu ajutorul Registrului de evidenta, potrivit Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata, in care sunt consemnate dosarele si documentele intrate in arhiva, precum si miscarea acestora in decursul timpului.

Eliminarea din arhiva entitatii a documentelor financiar-contabile, al caror termen de pastrare prevazut in prezentele norme a expirat, se face de catre o comisie constituita potrivit procedurilor proprii ale entitatii. In aceasta situatie se intocmeste un proces-verbal si se consemneaza scaderea documentelor eliminate din Registrul de evidenta al arhivei”.

Avand in vedere cele de mai sus, putem stabili urmatoarele termene de arhivare, in conditiile in care necesitatile proprii ale entitatii nu impun pastrarea acestora pe o perioada de timp mai mare:

 • facturi clienti – 10 ani (daca vorbim de cel de-al treilea exemplar al facturii, acesta nu mai este obligatoriu si deci poate fi eliminat)
 • facturi furnizori – 10 ani, cu exceptia documentelor care atesta provenienta unor bunuri cu durata de viata mai mare de 5 ani (acestea se pastreaza pe perioada corespunzatoare duratei de viata utila a acestora)
 • chitante, monetare– 5 ani.

Eliminarea din arhiva entitatii a documentelor financiar contabile, al caror termen de pastrare a expirat, se face de catre o comisie constituita potrivit procedurilor proprii ale entitatii. In aceasta situatie se intocmeste un proces-verbal si se consemneaza scaderea documentelor eliminate din Registrul de evidenta al arhivei.

In concluzie, modalitatea prin care o societate poate proceda la eliminarea registrelor si documentelor financiar contabile al caror termen de pastrare a expirat, este cea prevazuta in procedurile proprii ale entitatii. In principiu, se intocmeste un proces-verbal si se consemneaza scaderea documentelor eliminate.

Sursa: https://www.fiscalitatea.ro/arhivare-si-eliminare-documente-financiar-contabile-20284/?fbclid=IwAR1sI-z7ZjerWoCiqDvapJgZNxGqtlJ_BGEDY34axE6Hd02HoZuJ_k8lfAA