Contabilitate, Consultanta fiscala, Salarizare

Interdictia de a fi asociat unic in mai multe SRL-uri a fost eliminata

La finalul săptămânii trecute a fost promulgată și imediat publicată Legea nr. 102/2020, care aduce modificări majore pentru SRL-urile înmatriculate în România.

Până acum, o persoană fizică sau juridică nu putea fi asociat unic în mai multe societăți comerciale cu răspundere limitată, iar un SRL cu un asociat unic nu putea fi asociat unic al unui alt SRL. Încălcarea acestei interdicții putea conduce la dizolvarea societății.

De la data de 05 iulie 2020, o persoană fizică sau juridică poate fi asociat unic în mai multe SRL-uri.

Legea 102/2020 elimină și interdicția de a avea înregistrate în același imobil mai multe societăți decât numărul încăperilor din spațiul în cauză. Până acum, spre exemplu, într-un apartament cu două camere puteau avea sediul social cel mult două firme.

Totodată, noua lege elimină și obligativitatea de a obține acordul vecinilor la stabilirea sediului social într-un apartament de bloc dacă administratorul firmei dă o declarație pe propria răspundere că nu desfășoară activități la sediul social.

Legea 102/2020 a fost respinsă de la promulgare de președintele României în luna ianuarie. Președintele a solicitat reexaminarea pe motiv că prevederile noii legi ar conduce la creșterea riscului evaziunii fiscale. Ulterior, legea a fost atacată de către Guvern la Curtea Constituțională la finalul lunii aprilie, dar obiecția de neconstituționalitate a fost respinsă la jumătatea lunii iunie.

Sursa: termene.ro

Prevederi noi cu privire la declararea beneficiarilor reali

In mod normal, prin OUG 70/2020, publicata in MOf nr 394 din 14 mai 2020, termenul de depunere a Declarației privind beneficiarul real a fost prelungit până la 1 noiembrie 2020.

Insa, in MOf nr 588 din 6 iulie 2020 a fost publicata Legea 108/2020 privind modificarea si completarea Legii 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor prin care obligatia de depunere a Declaratiei privind beneficiarii reali a fost restransa.
Astfel, persoanele juridice constituite doar din asociati persoane fizice NU MAI AU OBLIGATIA depunerii Declaratiei privind beneficiarii reali.
In acest caz, Oficiul National al Registrului Comertului va completa din oficiu Registrul beneficiarilor reali pe baza documentelor care insotesc cererea de inmatriculare sau pe baza evidentelor detinute in cazul societatilor deja inmatriculate. Practic, asociatii care figureaza in actul constitutiv al unei societati vor fi trecuti din oficiu de catre ONRC ca fiind beneficiari reali ai acelei companii.

Ramane in continuare obligatia depunerii acestei declaratii pentru societatile care au printre asociati/actionari persoane juridice:
– la inmatriculare; si
– de câte ori intervine o modificare a datelor de identificare ale beneficiarului real (in 15 zile de la data la care aceasta a intervenit).

Pentru aceste societati a fost eliminata obligatia depunerii Declaratiei in 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale.

Sursa:  Facebook Cristi Rapcencu

Ce facilitati fiscale aduce OUG 90 / 2020

Ordonanța de urgență nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 459 din 29 mai 2020.

Principalele modificări

I. Modificări ale Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 5 august 2019, după cum urmează:

1. Extinde la 31 martie 2020 termenul de scadență a obligațiilor fiscale care pot fi restructurate. Astfel, debitorii își pot restructura obligațiile fiscale restante la data de 31 martie 2020 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii. În reglementarea veche se puteau restructura obligațiile fiscale restante la 31 decembrie 2018.

2. Include în categoria obligațiilor fiscale restante la 31 martie 2020 și pe cele stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1 aprilie 2020 aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare (21 martie 2020) și data de 31 martie 2020, inclusiv.

3. Restructurarea obligațiilor bugetare se aplică și pentru obligațiile bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 aprilie 2020 (vechea reglementare menționa data de 1 ianuarie 2019) până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

4. Prelungește, până la 30 septembrie 2020, termenul de depunere a notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare, vechiul termen fiind 31 iulie 2020. Debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa în perioada 8 august-31 octombrie 2019, precum și în perioada 1 februarie-30 septembrie 2020, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, și se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului creditorului privat prudent”.

5. Pentru măsura înlesnirii la plată a obligațiilor bugetare, debitorul trebuie să achite, până la data depunerii solicitării de restructurare, obligațiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 (în loc de 1 ianuarie 2019) și data depunerii solicitării de restructurare.

6. Stabilește măsuri de relaxare la plată pentru debitorii care doresc anularea parțială a obligațiilor fiscale principale, astfel:

a. În cazul debitorilor care au inclusă în planul de restructurare măsura de anulare a unui cuantum de maximum 30% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale, debitorul trebuie să achite și 5% din cuantumul obligațiilor bugetare principale care fac obiectul înlesnirii la plată.

Vechea reglementare prevedea obligatia de a achita 5% din cuantumul obligațiilor bugetare (principale si accesorii).

b. În cazul debitorilor care au inclusă în planul de restructurare și măsura de anulare a unui cuantum cuprins între 40% și 50%, inclusive, din totalul obligațiilor bugetare principale, debitorul trebuie să achite și 15% din cuantumul obligațiilor bugetare principale care fac obiectul înlesnirii la plată.

Vechea reglementare prevedea obligatia de a achita 15% din cuantumul obligațiilor bugetare (principale și accesorii).

7. Prorogă termenul de depunere a solicitării de restructurare

Solicitarea de restructurare se poate depune până la data de 15 decembrie 2020, sub sancțiunea decăderii.

Vechiul termen era de 30 octombrie 2020.

De reținut!

Debitorii care au depus notificări privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență (29 mai 2020) pot depune cererea de restructurare până la data de 15 decembrie 2020. În acest caz, organul fiscal competent eliberează, din oficiu, un nou certificat de atestare fiscală în termen de cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pe care îl comunică debitorului.

Pentru debitorii care au depus solicitări privind restructurarea obligațiilor bugetare aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, acestea se soluționează potrivit legislației în vigoare la data depunerii solicitării sau debitorii pot opta prin cerere adresată organului fiscal competent, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru refacerea planului de restructurare cu obligațiile bugetare restante la 31 martie 2020 și depunerea unei noi cereri până la 15.12.2020.

II. Modificări ale Ordonanței de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 230/21.03.2020, în sensul că prelungește la 25 iunie 2020, inclusiv, termenul de la care organul fiscal calculează dobânzi și penalități de întârziere și poate începe executarea silită pentru obligațiile fiscale scadente începând cu 21 martie 2020 (data intrării în vigoare a OUG nr. 29/2020).

Vă reamintim că vechiul termen prevăzut de OUG nr. 29/2020 era 15 iunie 2020 (30 de zile de la încetarea stării de urgență).

III. Modificări ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 319/16.04.2020, în sensul că prelungește la data de 25 iunie 2020, inclusiv, termenul până la care se aplică măsurile derogatorii privind soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA (control ulterior cu câteva excepții) și se suspendă calculul de accesorii și menținerea valabilității eșalonărilor la plată, în cazul plăților cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare.

Vă reamintim că vechiul termen era 15 iunie 2020 (30 de zile de la încetarea stării de urgență).

Sursa: https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/

Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 a fost publicata in monitorul oficial

Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 396 din 15 mai 2020. Actul normativ are ca obiect instituirea, pe durata stării de alertă declarate în condițiile legii, a unor măsuri temporare și, după caz, graduale, în scopul protejării drepturilor la viață, la integritate fizică și la ocrotirea sănătății, inclusiv prin restrângerea exercițiului altor drepturi și libertăți fundamentale.

Între măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc incluse în lege se numără:  restrângerea sau interzicerea organizării și desfășurării unor mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri, în spații deschise, precum și a unor întruniri de natura activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, în spații închise; ▪ restrângerea sau interzicerea circulației persoanelor și vehiculelor în locurile și, după caz, în intervalele orare stabilite; ▪ interzicerea ieșirii din zonele stabilite și, după caz, în intervalele orare stabilite sau instituirea carantinei asupra unor clădiri, localități sau zone geografice; ▪ limitarea sau suspendarea pe durată determinată a activității unor instituții sau operatori economici; ▪ participarea cetățenilor și a operatorilor economici la unele activități în folosul comunităților locale.

Încălcarea prevederilor acestei legi atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

Surse:

https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225620

Repornim afacerile

Iti putem salva business-ul din criza COVID-19 !
Apelati cu incredere la serviciile de calitate ale unei societati de contabilitate acreditata C.E.C.C.A.R., pentru a reporni in siguranta afacerea dumneavoastra ! Oferim tuturor societatilor afectate de criza COVID-19, pachete financiar-contabile atent gandite prin tarife avantajoase si consultanta gratuita pentru a relansa afacerea ta ! Detalii suplimentare accesand datele de contact.

SOMAJ TEHNIC. REGLEMENTARI OFICIALE CONFORM O.U.G. 30/2020

Somajul tehnic a fost reglementat prin OUG. 30/18.03.2020, cu aplicarea legii de la 21.03.2020.

Pe perioada stării de urgență , pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului (prin art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii), ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2.

Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii a întreruperii temporare a activităţii, salariaţii implicaţi în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfăşoară activitate, beneficiază de o indemnizaţie, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

De prevederile de mai sus beneficiază salariații angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiții:

CAZUL 1. întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din anexa nr. 1 Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României. In aceasta categorie

In aceasta categorie se incadreaza primele tipuri de societati afectate ( restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi, cazinouri , cabinete ), cel mai devreme incepand cu data intrarii in vigoare a decretului privind starea de urgenta care este 16 martie 2020.

 Nota. Metodologia pentru certificatul de situatii de urgenta nu a publicata inca.

În termen de 5 zile, de la publicarea Ordinul ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 791din 24 martie 2020 a fost publicat, in M.O.pe data de 25 martie 2020., Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA),  ne asigura ca va fi disponibila platforma electronica pentru a se putea elibera certificatul de situatii de urgenta.

Pe site-ul Ministerului de Economie, se mentioneaza ca vor fi doua tipuri de certificate de situatie de urgenta si anume:

  1. a) TIP 1 (ALBASTRU) – eliberat pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate;
  2. b) TIP 2 (GALBEN) – eliberat pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe proprie răspundere din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020.

CAZUL 2. Reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Pentru acesti angajatori plata indemnizației se va realiza în baza unei declarații pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații.

Pentru societatile care beneficiaza de cazul 2, societatile care au suspendat activitatea salariatilor incepand cu data de 21.03.2020 ( data intrarii in vigoare a Ordonantei), pot solicita indemnizatia de somaj tehnic.

Vor fi practic doua perioade pentru care angajatorii trebuie sa depuna documentele la Angajatorii ANOFM, dupa cum urmeaza:

  • Pentru 16 – 31 martie incepand cu 1 aprilie.
  • Pentru 1 aprilie – 16 aprilie incepand cu 1 mai.

Termenul legal conform O.U.G. nr 30/2020 pentru plata indemnizatiilor de somaj tehnic este de 30 de zile, insa Ministrul Muncii mentioneaza ca angajatorii care depun documentele la ANOFM isi vor primi banii in termen de 15 zile de la depunerea documentelor.

In contextul actual, documentele ve vor depune exclusiv electronic.

Indemnizația de somaj tehnic este supusă impozitului pe venit și contribuțiilor sociale obligatorii, conform legii.

Mai jos veti gasi un exemplu de calcul al indemnizatiei de Somaj tehnic, pentru un salariu brut de 2.350 ron.

salariu brut2350
VENIT BRUT1763
contributii pensii441
contributii sanatate176
impozit115
TOTAL CONTRIBUTII SALARIAT732
SALARIU NET1031
TOTAL COST1763

 

 

Un alt aspect demn de mentionat, este faptul ca suspendarea contractului de munca pentru somaj tehnic se face in REVISAL cu o zi inainte de data aplicarii (Potrivit HG 905/2017,). Astfel ca angajatorii care nu au suspendat inca contractele de munca pe motiv de somaj tehnic, se afla in situatia de a fi pasibili de amenda.

Ministrul Muncii atrage atentia asupra faptului ca eventualele controale asupra sumelor primite se vor face exclusiv dupa perioada crizei. 

Surse: 

https://infotva.manager.ro/articole/formulare-si-declaratii/oficial-conditii-somaj-tehnic-2020-cine-sunt-beneficiarii-documente-necesare-si-termene-de-depunere-20508.html?

https://www.contzilla.ro/intrare-in-somaj-tehnic-procedura-pas-cu-pas/

http://economie.gov.ro/metodologia-de-solicitare-si-eliberare-a-certificatelor-de-situatie-de-urgenta-a-fost-publicata-in-monitorul-oficial 

https://www.calculatorvenituri.ro/calculator-somaj-tehnic ( SE POATE INCORPORA PE SITE, calcul pentru somaj tehnic, pentru ingrijire copil conform starii de urgenta)

Transmiterea documentelor contabile se poate face fara sa ne deplasam.

Pentru a preveni raspandirea noului coronavirus cel mai bine este sa #stamacasa.

De aceea folosim platforma celor de la 4secunde.ro pentru a primi documentele contabile fara a mai fi necesara deplasarea sau intrarea in contact direct.

Practic, administratorii firmelor ce colaboreaza cu noi trebuie doar sa instaleze aplicatia pe telefon, fotografiaza documentul iar prin intermediul aplicatiei, documentul ajunge direct in calculatorul nostru.

Simplu, fara sa ne deplasam!

ANAF suspendă controalele fiscale și amană termenul de depunere a declarațiilor fiscale, până la data de 25 aprilie 202

În aceastã perioadã, având în vedere contextul economic dificil cauzat de rãspândirea infecției cu virusul COVID – 19, Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã a pregãtit o serie de mãsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri, potrivit unui comunicat.

Cele mai importante masuri sunt:

–  suspendarea  sau, dupã caz, neînceperea executãrii silite a creanțelor bugetare;
În acest sens, nu se mai emit somații, popriri asupra disponibilitãților bãnesti și a veniturilor urmãribile și nu vor mai fi instituite sechestre asupra bunurilor. Excepție fac sumele provenite din hotãrârile judecãtorești pronunțate în materie penalã.
– rambursarea TVA, în cursul lunii martie, pentru toate deconturile soluționate și pentru care s-au emis decizii de rambursare la zi;
– implementarea unui nou mecanism de rambursare a TVA, care vizeazã soluționarea cu celeritate a deconturilor, începând cu data de 1 aprilie 2020;
– suspendarea acțiunilor de control fiscal (a inspecțiilor fiscale, a controalelor antifraudã) cu excepția verificãrilor ce pot fi efectuate de la distanțã, precum și a cazurilor de evaziune fiscalã, acolo unde sunt indicii în acest sens;
– suspendarea acțiunilor antifraudã privind Filtru II și a activitãților specifice din Punctele de Trecere a Frontierei cu Ungaria și Bulgaria.

Mãsurile vor fi aplicate atât în perioada în care în România este declaratã stare de urgențã,  cât și pentru o perioadã de 30 de zile de la încetarea acestei stãri.

Totodatã, se amanã termenul de depunere a declarațiilor fiscale de la 25 martie 2020, pânã la data de 25 aprilie 2020 si implicit plata contributiilor sociale.

Sursa: https://financialintelligence.ro/anaf-suspenda-controalele-fiscale-si-amana-termenul-de-depunere-a-declaratiilor-fiscale-pana-la-data-de-25-aprilie-2020/